parallax background

Değerlerimiz

Bütünlük

Bugün eğitim çalışmalarında önemli bir sınırlılık olarak duran parçacı çalışma anlayışı meselelerimize çözüm bulmamızı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımızı yaparken eğitim ve müfredat meselesine çok yönlü ve bütünlüklü bakabilmeyi önemsiyoruz. Analiz ve değerlendirmelerde kuşatıcı, kapsayıcı bir perspektife ulaşmak, konunun organizasyonunda yer alan kişi ve kurumların misyon ve vizyonlarının anlaşılması, konunun kavram ve kuramlarının güçlendirilmesi için kritiktir.

Dil ve Estetik

Müfredat çalışmaları merkezi olarak dilin düşüncenin seyri açısından kritik bir işlevi olduğunun farkındayız. Bu nedenle çalışmalarımızı dilimizi doğru ve estetik bir şekilde kullanarak ve kullanılmasına öncü olmak gayesiyle oluşturuyoruz. Eğitimimizin her kademesinde öğrencilerimize dilimizin inceliklerini ve estetiğini taşıyan eserlerle ve kişilerle buluşturulması önceliğimiz.

Doğru Düşünme

Güçlü bir müfredat her kademedeki öğrencinin, mantık, doğrulama, soru sorma ve eleştirel düşünmesini temin etmelidir. Özellikle çoklu veriye kolay ulaşabilmenin dezavantajlarından olan doğru bilgiye ulaşma da zorluk yaşadığımız bu dönemimizde bilgiyi kritik etmek zaruridir.  

Ahlâk

Eğitim, kişiye ahlak ve etik değerlere dair farkındalık kazandırması gereken bir şahsiyet oluşturma sürecidir. Bunun için toplumun temel değerleriyle uyumlu, kişinin sağlıklı bir iletişim ve sosyalleşme becerisi kazanmasını temin edecek bir müfredatın geliştirilmesi önemlidir.