Ekibimiz

Yüksel Özden, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1986), Yüksek Lisans (1989) ve doktora eğitimini (1993) ABD’de Üniversity of Wisconsin’de tamamladı. Doktora sonrasında aynı üniversitede “Eğitimde Yeniden Yapılanma” merkezinde çalıştı. 1994 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek 1995’de yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2003’de profesör unvanlarını aldı. Bilginin doğası, düşünmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı geliştirme gibi konulara yer verdiği “Öğrenme Öğretme”; vizyon liderlik, değişim ve dönüşüm kapasitesi yaratmak ve değişimi yönetmek gibi konuları içeren “Eğitimde Yeni Değerler”: kendini algılama biçimini gerçeğe çevirme çabasında olanlarla bir paylaşım mahiyetindeki “Kendini Keşfet” adlı kitaplarının yanı sıra okulları yeniden yapılanmaya zorlayan nedenlerin irdelendiği “Okulu Yeniden Kurmak” adlı kitabı Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca çok sayıda kitaba editörlük yapmış ve bölüm yazmıştır.

Yüksel Özden, Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, Öğrenmeyi Öğrenme, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zekâ konularında eğitim ve okul yöneticilerine, ilköğretim müfettişlerine, öğretmenlere, öğrencilere yönelik seminer ve konferanslar vermiştir. Özden, kitap ve makaleleriyle eğitim ve öğretime ilişkin yeni birçok kavram ve yaklaşımın Türkiye literatürüne girmesine öncülük etmiştir.

Yüksel Özden, Kırıkkale ve Balıkesir üniversitelerinde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü ve dekanlık, Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 23 ve 24. dönemlerde Muğla Milletvekili olarak TBMM 'de görev yapmıştır.Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Liselerde Disiplin Cezasına Konu Olan Davranışların Değerler Perspektifinden İncelenmesi: Üsküdar Örneği / 1980-2010” başlıklı tezi ile bitirdi. 2012-2019 yılları arasında İLKE Vakfı'nda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Öğretmen Yetiştirme, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve İslam Eğitimi ilgi alanlarındandır. Bir dönem YEKDER Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Gümüş, halen İLEM İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.


2013-2017 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan İrem Akın, 2019 yılında başladığı yüksek lisans eğitimine İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği bölümünde devam etmektedir. Çeşitli eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak görev yapmış olup, 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Merkezi asistanı olarak göreve başlamıştır


Katkıda Bulunanlar

Bu alan düzenlenmektedir.