parallax background

Hakkımızda


Müfredat Çalışmaları Merkezi

Müfredat çalışmaları merkezi olarak eğitimimizin tüm insanlığı kuşatacak şekilde dünyamızın sorunlarının çözümünde aktif rol oynayabilecek nesillerin yetişmesi için güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla hem kurumsal uygulama ve araştırmalarla hem de eğitim bilimleri kapsamında telif, tercüme eserlerle uygulanabilir çalışmalar yapmayı önemsiyoruz.

Bugün fırsat eşitliği ve sosyal adalet arayışları açısından kritik önemi haiz olan eğitimin doğru bir şekilde formüle edilmesi ve hedeflerinin uygulanabilir ve işlevsel olması üzerinde titizlikle çalışmayı gerektiriyor.

Çalışmalarımızı yaparken yerel dinamiklerimiz ve küresel ölçekte dünyanın gidişatını yakından takip ediyoruz. Düşünce tarihimizin verdiği özgüvenle bugünü sağlıklı okuyan ve geleceğe güçlü bir perspektifle hazırlanmamızı sağlayacak çalışmalarla gerek kamuya gerek sivil topluma yol gösterme sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Merkezimiz bünyesinde düşünce tarihimize yön veren temel metinlerimiz ve güncel müfredat çalışmaları ışığında bir müktesebatın oluşmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bağlı bulunduğumuz üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz, eğitim alanında yetkin kişilerin bir araya geldiği, meseleleri derinlemesine ve çok yönlü tartışmaya açtığı önemli bir muhit vazifesi üstlenmektedir.