Kök Metinler

Kök Metinler Projesi

KÖK METİNLER Projesinin amacı, kök metinlerin anlam dünyalarının ve dünya görüşlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, günümüz şartlarında yeniden üretilip güncellenmesi ve eğitim kurumları aracılığıyla yeniden dolaşıma sokulmasıdır.

Proje ile hedeflenen, kök metinlerin anlam dünyalarının ve dünya görüşlerinin güncellenmesi ve metinlerin günümüz şartlarında yeniden canlandırılarak yaşatılmasının sağlanmasıdır. Kök Metinler: Güncel Okumalar Projesi ile klasik metinlerin önemi ve değerini disiplinler arası çalışmalarla özgün biçimde ortaya koyarak Türk-İslam Kültürüne ait geleneksel anlatıları yeniden yorumlamak ve yeni bir medeniyet inşası çabasına katkı sunmak hedeflenmektedir. Ortaya konacak çalışmaların, insanı, tarihi, medeniyeti kendi kaynakları içinde tanımlama, ekonomik, sosyal ve kültürel değerini yeniden ortaya koymak ve yeni çalışmalara kapı aralaması beklenmektedir.


Proje Ekibi

 

Prof. Dr. Yüksel Özden 

Melike Günyüz

Proje Yayın Yönetmeni


Sedat Demir

Proje Koordinatörü ve Editörü


Proje Yayınları

Ağustos 19, 2021

Kitab-ı Dede Korkut

Proje Haberleri