Prof. Dr. M. Celalettin Ökten Arşivi Projesi

Prof. Dr. M. Celalettin Ökten Arşivi Projesi

MÜÇAM Müfredat Çalışmaları Merkezi bünyesinde düşünce tarihimize yön veren kişiler, temel metinler ve güncel müfredat çalışmaları ışığında bir müktesebatın oluşması hedeflenmektedir. Bu hedefe binaen temel metinlerin bugünün okuyucusuna sunulması amacıyla, “hafızanın tazelenmesi” mottosuyla Kök Metinler projesine devam edilmektedir. Temel metinlerle irtibatı güçlendirme, “hafızayı tazele” serüvenine fikri kurucuları da ekleyerek devam edilmesi önemli bulunmuştur. Bu önem sebebiyle bugün Türkiye için kültürel kodlarımızla uyumlu, modern bilimlerin takipçisi, özgün bir proje olan İmam Hatip okullarının kurucusu Prof. Dr. M. Celalettin Ökten hocanın arşivini gün yüzüne çıkarma, kamunun istifadesine sunma amacı ile MÜÇAM Celalettin Ökten Arşivi Projesi çalışmasını planladık. Celal hoca arşivi, İmam Hatip okulu projesi özelinde coğrafyamızın program arayış, değerlendirme, çözümleme sürecine tarihsel ve pedagojik açıdan ışık tutacaktır.

M. Celalettin Ökten arşivinin gün yüzüne çıkması bugün eğitim anlamında yaşanan krizin kaynağına inmeyi mümkün kılacağı gibi modern dünyada kendimize özgü bir eğitim modelini ortaya çıkaran temel dinamiklerin, temel tartışma konularının ve çözüm önerilerinin anlaşılmasına da katkı sunacaktır. Nasıl bir fikir ve birikim, ne tür bir çaba ve gayretle İmam Hatip modelini ortaya koymuş, bu fikri teati ve gayret bugüne ne söyler gibi sorulara bulunacak cevaplar MÜÇAM’ın çalışmaları için ön açıcı olacaktır. 

Proje ile M. Celalettin Ökten hocanın arşivinin düzenlenmesi, tercüme edilmesi, günümüz Türkçesine aktarılması ve muadil dönemde ortaya konan eserlerle kıyaslanarak eğitim sistemi ve programımızın gelişiminde hangi temel saik ve motivasyonlarla, ne tür arayışlar ve çözüm önerileri sunulduğu sorularına birinci el kaynaklardan cevap üretilmesi, yakın tarihin doğru anlaşılması ve bugüne uygulanabilir, gerçekçi öneriler sunması amaçlanmaktadır. 


Proje Ekibi

Prof. Dr. Yüksel Özden 

Arife Gümüş

Proje Koordinatörü


Proje Yayınları

Proje Haberleri