İlimler Tasnifi ve Mevcut Eğitim Müfredatının Ontolojik Arka Planı