Yeni bir eğitim anlayışı için klasik ontolojinin geliştirilme imkanları